ILLUSTRATOR

 

 

 

Verschil tussen een op Vectors en een op pixels gebaseerd programma

 

Onderstaande logo's zijn ogenschijnlijk identiek. Het is maar als je begint in te zoomen. dat je het verschil merkt.

 

 

Zoom in op het linkerlogo en dan op het rechterlogo

 

Inzoomen kan je op verschillende manieren.

Ga naar het menu en onder weergave > Cmd + (of PC Ctr +)

 

 

 

Bij de bovenste vergroting zie je duidelijk de ruwe getande randen; dat zijn de pixels die zichtbaar worden. Bij de afbeelding eronder zie je vloeiende lijnen.

Het bovenste beeld is een photoshopbeeld en onderste een illustratorbeeld gebaseerd op vectors. Dat houdt in dat je het onderste beelde oneindig kan vergroten zonder verlies van kwaliteit. Bij het bovenste moet je je altijd bewust blijven van het aantal pixels waaruit het beeld is opgebouwd. Als je het beeld vergroot komen er geen pixels automatisch bij. Bij vergroting heb je altijd kwaliteitsverlies.

 

In de cusus wordt dat heel goed uitgelegd. Lees daarom pagina 9 tot 13 aandachtig.

 

 

 

Voorkeuren instellen

 

 

De meeste voorkeuren laat je voor nu gewoon ongemoeid. Naarmate je het programma beter leert beheersen zal je ook meer inzicht krijgen in bepaalde instellingen. Je zal een eigen workflow ontwikkelen en je zal dan de instellingen aanpassen naar je persoonlijke keuzes.

 

We gaan er een aantal bespreken.

 

De voorkeuren vind je bij:

 

 

      

 

 

Of  Cmd + k (mac) | Ctr + k (pc)

 

 

 

 

'Interface'  of de werkomgeving verkennen

 

Bovenaan bevindt zicht de MENUBAR. Onder de menubar zit de motor van illustrator. Overal waar er een klein driehoekje naast staat bevindt er zich nog een submenu.

 

Daaronder bevindt zich het CONTROL PANEL. Het controle panel is een heel belangrijk instrument in illustrator.

Het controlepanel is gelinkt aan het object dat je wil aanpassen. Het is niet gelinkt aan de tools.

 

 

 

 

Links bevindt zich de TOOLBOX

 

 

 

 

 

Rechts bevindt zich Het PANEL DOCK.

Het paneldock kan je zelf aanpassen. We gaan dit naarmate de cursus vordert aanpassen en onze werkomgeving bewaren onder een zelfgekozen naam. Die werkomgeving kan je dan ten allen tijde terug oproepen of aanpassen.

 

 

 

 

 

En tenslotte is er het documentvenster of afbeeldingsvenster. Dat is het 'tekenblad' waar je je illustraties op maakt.

Boven en onder het documentvenster zie je informatie over het document.

 

 

 

 

Een nieuw document aanmaken

 

 

Ga naar Menu: BESTAND > NIEUW

 

Een dialoogvenster komt te  voorschijn.

In deze cursus gaan we ons voornamelijk focussen op drukwerk.

 

 

 

 

1 = Hier kan je de naam ingeven van je document

2 = Voor wat of voor waar wil je iets maken.

3 = Tekengebieden. Dit moet je zien als een tekenblad op een grote tekentafel.

4 = Keuze van het formaat

5 = Ingeven van het afloopgebied. Kan je later nog aanpassen.

6 = Instellingen van kleurmodus en kwaliteit.

 

 

 

 

 

NAVIGEREN IN EEN DOCUMENT

 

Navigatie is een belangrijk onderdeel van illustrator en van andere programma's zoals photoshop en Indesign.

Onderaan in de Toolbar vind je de navigatietools.

 

 

 

 

Klik op het vergrootglas en je cursor verandert in een vergrootglas met een plusteken, dwz dat je bij elke klik zal inzoomen op je afbeelding.

Als je  de Optie-toets (mac) indrukt (Alt-toets bij pc) dan verandert het plusteken in een minteken. Bij elke klik zoom je uit.

 

Met het vergrootglas actief kan je ook in- of uitzoomen door een selectiekader te tekenen rond de plaats die je wil uitvergroten.

 

Klik en sleep met je muis of tekenpen over een gebied waar je wil op inzoomen.

Dubbelklikken op de handtool maakt dat je blad in het venster past. Dubbelklikken op de zoomtool brengt je afbeelding naar 100%

 

 

Gebruik bij voorkeur de shortcuts, dat werkt veel efficiënter.

 

Voor Mac:

SPATIEBALK + Cmd (de cursor verandert in een vergrootglas met een plusteken ernaast)

SPATIEBALK + Cmd + Optie (de cursor verandert in een vergrootglas met een minteken ernaast)

 

Voor PC:

SPATIEBALK + Ctrl (de cursor verandert in een vergrootglas met een plusteken ernaast)

SPATIEBALK + Ctrl + alt (de cursor verandert in een vergrootglas met een minteken ernaast)

 

 

Met het Navigatiepanel kan je ook inzoomen of uitzoomen. Via het popupmenu van het documentvenster kan je ook in- of uitzoomen.

 

Na verloop van tijd ga je je eigen methodes ontwikkelen.

 

 

 

HET GEBRUIK VAN ARTBOARDS OF TEKENGEBIEDEN

 

Als je een nieuw document aanmaakt, Menu > BESTAND > NIEUW ( Cmd + n op mac of Ctrl+ n op pc) komt een dialoogvenster te voorschijn.

Daar kan je nu bepalen hoeveel artboards of tekengebieden je wil maken. Je kan hier vooraf bepalen hoe de tekenbladen geordend worden in je venster.

Een artboard of tekengebied kan je vergelijken met een aantal tekenbladen op een tekentafel. Het gebied rond de tekenbladen noemt men het plakbord of het pastebord.

 

 

 

Als je eenmaal het aantal tekengebieden gekozen hebt, maakt illustrator alle tekengebieden van dezelfde afmeting. Je kan die dan afzonderlijk andere afmetingen geven.  Op dit aspect van  tekengebieden kom ik nog terug in de les.

Je kan ook gemakkelijk navigeren tussen de verschillende tekenbladen. Je kan dat doen via het panel Tekenbladen of onderaan in het venster via de pop-upmenu. Dubbelklik op de paginacijfers in het panel Tekenbladen en je venster springt dan naar het gekozen tekenblad.

 

 

 

               

 

 

 

 

Volg mee met het filmpje. Bekijk de filmpjes bij voorkeur in de hoogste resolutie. Dat kan je aanpassen onder het radartje in het Youtubevensters.

 

 

 

 

 

 

 

HET GEBRUIK VAN HULPLIJNEN, LINIALEN EN SLIMME HULPLIJNEN

 

Hulplijnen, grids en linialen vind je onder het menu: WEERGAVE

Hulplijnen haal je uit de rulers of linialen. De rulers kan je activeren onder menu > WEERGAVE > LINIALEN > LINIALEN TONEN (OF VERBERGEN).

Gebruik bij voorkeur de shortcuts of toetsenbordcombinaties. mac = Cmd + r  of PC = Ctrl + r.

 

 

 

 

 

Een hulplijn haal je uit de ruler, zowel links als boven, door te klikken in de ruler en de hulplijn te  klikken en slepen op je venster. De exacte plaats kan je nadien nog bepalen of je kan ook door de x en y coördinaten te volgen in het infopanel en je muis of tekenpen te lossen daar waar  je de  hulplijn wil hebben.

 

Een betere en meer exacte manier is de hulplijn te selecteren met de zwarte selectiepijl uit het gereedschapspanel of toolbox en de x en y coördinaten in te geven bovenaan in het controlepanel. Nadat je de x of y coördintaten hebt ingegeven in het invulveld bovenaan in het controlepanel moet je bevestigendoor op  de Entertoets te drukken.

 

Als je de hulplijnen niet kan selecteren wil dat zeggen dat ze vergrendeld zijn. Je kan ze ontgrendelen of vergrendelen onder Menu > WEERGAVE > HULPLIJNEN > HULPLIJNEN VERGRENDELEN (aanvinken of uitvinken). Een geselecteerde hulplijn neemt de kleur aan van de laag waar ze zich bevindt. Meer uitleg volgt tijdens de lessen.

 

Volg mee met het filmpje.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende filmfragmentjes ga ik de oefening die we samen maakten in de klas nog eens herhalen. We maakten gebruik van de hulplijnen, we importeerden een ingescande tekening, we werkten met lagen en tenslotte maakten we gebruik van de tekenpen en de tool om te spiegelen.

 

Het gebruik van de hulplijnen was hier louter bij wijze van oefening. De gestileerde kop van de wolf hadden we ook zonder de hulplijnen kunnen natekenen.

 

In het filmpje zal ik ook tonen hoe je van een object een hulplijn kan maken. In dit geval was het een vierkant.

Een vierkant teken je met de rechthoektool. Selecteer de rechthoektool in de toolbox en klik en sleep op je werkblad met de Shifttoets ingedrukt.

Op die manier teken je een perfect vierkant.

 

 

Volg mee met het filmpje en noteer de stukken waar je moeilijkheden ondervindt. We bespreken dit dan klassikaal.

 

 

 

Volgorde van de oefening:

 

Nieuw bestand (Cmd + n of Ctrl + n): Formaat A4  of 210/297; 1 tekengebied

Linialen Tonen (Cmd + r of Ctrl + r)

Bestand plaatsen (Cmd Shift + p of Ctrl Shift + p)

Geplaatst bestand op x en y coördintaten 0 plaatsen. Selecteer het object met de zwarte pijl of selectie tool. Ga naar het controlepanel bovenaan en klik op transformeren en activeer het referentiepunt linksboven in het vierkant referentiekadertje. En vul bij x en y 0 mm in.

Het geplaatst object zou nu in de linkerbovenhoek van je tekenblad moeten staan.

 

 

 

Hernoem de laag, in het lagenpanel, naar scan. En vergrendel.

Maak een nieuwe laag en noem ze hulplijnen.

Maak een hulplijn van het vierkant

Bepaal de middenas van het vierkant.

Haal alle nodige hulplijnen uit de linialen.

Vergrendel de laag hulplijnen.

Maak een nieuwe laag en noem ze tekening.

Zorg dat je lijnkleur op zwart staat voor je begint te tekenen. De vulling op staat op niets.

Teken met bhv van de pentool de wolf na. Dat doe je door punten te plaatsen op de raakpunten van de hulplijnen. Niet klikken en slepen enkel klikken. Er wordt automatisch een pad getekend tussen de twee ankerpunten. Bij elke klik zet je een ankerpunt.

 

Selecteer de halve wolf met de zwarte selectietool. Spiegel de halve wolf met de spiegeltool.

Met de spiegeltool actief en de halve wolf geselecteerd klik je met de Alt toets op de middenas van het vierkant. Een dialoogvenster komt te voorschijn en daar selecteer je de optie Verticaal. Zet Voorvertoning aan, als je tevreden bent over het resultaat klik je vervolgens op Kopiëren.

 

 

 

 

 

De rest is duidelijk te volgen in het filmpje. Tot dinsdag.

 

 

 

 

 

 

AFWERKEN VAN HET LOGO

 

Iedereen heeft nu het eerste deel van de 'wolf' afgewerkt, en zou er als volgt moeten uitzien.

 

 

 

 

 

Selecteer alle delen van de wolf door er met de zwarte selectiepijl een selectiekader rond te trekken.

En groepeer de geselecteerde delen.

 

Cmd  + g (mac)

Ctrl + g (pc)

 

of via het menu

 

 

 

 

 

Selecteer de lagen scan en hulplijnen in het lagenpalet. En verwijder die door op het vuilbakje te klikken in het lagenpalet.

Voor dat je dit doet moet je er zeker van zijn dat de wolf wel degelijk op de laag Tekening staat zoals in het voorbeeld.

 

 

 

 

Je hebt nu maar één laag meer over. De laag Tekening.

 

 

Typ vervolgens ergens in het tekengebied de woorden TENDERWOLF. Selecteer daarvoor de Typetool in het gereedschapspanel.

Klik ergens in het tekengebied met de typetool en begin te typen. Trek geen tekstkader, daar komen we later op terug.

Deselecteer de tekst door op de Escapetoets te drukken of met klik met de zwarte selectie ergens op het tekengebied.

Typ vervolgens de woorden, los van het eerder getypte woord, smart tender management. Je hebt nu twee aparte paden met tekst.

 

 

 

 

Selecteer met de zwarte pijl het woord tenderwolf.

Met het woord geselecteerd ga je naar het menu tekst.

Klik door op Hoofd-kleine letter en klik op hoofdletter. Het woord tenderwolf staat nu in KAPITALEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de tekst geselecteerd, kies je in het controlepanel boven bij teken voor het lettertype: Neutraface 2 Text Light.

Met de tekst nog steeds geselecteerd, vul je in het invulveld voor de corpsgrootte 40pt in. Je krijgt toegang tot het invulveld door er in te dubbelklikken.

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer vervolgens: smart tender management, en plaats de tekst in hetzelfde lettertype als 'tenderwolf'. De corpsgrootte is hier 15 pt.

Alle tekst staat in kleine letters of onderkast. Je dat aanpassen volgens de hierboven beschreven stappen om tekst in hoofd- of kleine letter te zetten.

 

Het moet er nu zo uitzien.

 

 

 

Selecteer met de zwarte pijl 'TENDERWOLF' en maak er lettercontouren van. Dat doe je via het menu > tekst.

 

 

 

De tekst 'TENDERWOLF' staat nu in lettercontouren en is niet meer editeerbaar.

Haal nu hulplijnen uit de linialen en plaats ze exact naast de rechtopstaande stok van de 'T' en naast de stok van de 'F'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer nu de tekst ' smart tender management' (met de zwarte pijl) en plaats de tekst exact naast de hulplijn van de 'T'

zoals in het voorbeeld hieronder.

 

 

 

 

 

 

Zoom uit tot wanneer je alle tekst van het logo ziet.

 

Nu gaan we de tekst 'smart tender management' ( die niet in lettercontouren staat) uitspatiëren. Dat wil zeggen de ruimte tussen de letters groter maken. Selecteer de tekst met de teksttool. Klik net voor de 's' van smart en dan klik en sleep je tot net voor de laatste letter. De laatste letter selecteer je nooit mee bij spatiëren van tekst. Met de tekst geselecteerd  klik je op tekst In het controlepaneel en klik daarna op de pijltjes bij de tekstspatiëring tot je bij de hulplijn komt van de 'F'

 

Volg mee met het instructiefilmpje. ( kijk altijd op de hoogste resolutie)

 

 

 

 

 

Maak lettercontouren van de tekst.

Selecteer 'TENDERWOF' en 'smart tender management' en groepeer beide delen.

 

Wis alle hulplijnen. Menu > Weergave> hulplijnen > hulplijnen wissen

 

 

 

 

Selecteer de eerder getekende wolf en schaal hem tot ongeveer de hoogte van de tekstblok en positioneer hem links ervan.

Tijdens het schalen moet je de shift-toets ingedrukt houden om het object proportioneel te schalen.

 

Volg mee met het instructiefilmpje. ( kijk altijd op de hoogste resolutie)

 

 

 

 

Haal hulplijnen uit de linialen en positioneer ze aan de boven- en onderkant van de tekstblok. zoals in het voorbeeld hieronder.

Meet de afstand tussen de hulplijnen met de meetlat of je kan er ook tijdelijk een rechthoek tussen tekenen. Kopieer dan de hoogte in het controlepanel Transformatie of onthoudt de hoogte. We gaan die hoogte nadien gebruiken om de kop van de wolf exact te schalen.

 

 

 

 

 

 

Nu we de hoogte kennen, wissen we de tijdelijk geplaatste rechthoek tussen de hulplijnen.

 

Selecteer de wolf met de zwarte pijl en vul of plak de hoogte in het invulveld van het transformatiepalet. Zorg dat het 'kettingkje' actief staat, op die manier behoud je de proporties van de wolf intact.

 

Lijn nu de bovenkant van de wolf uit met de bovenkant van het tekstvlak.

 

Het geheel moet er nu als volgt uitzien:

Je kan nu opnieuw alle hulplijnen wissen.

 

Met behulp van witte de pijl gaan we nu een deel van het bovenste tekstgedeelte selecteren.

Selecteer 'TENDER' door er een selectiekader rond te trekken.

 

 

 

 

In het controlepaneel bovenaan klik je op icoon van Vulling en kies een kleur. In dit geval oranje.

Het logo is nu af.

 

 

 

 

Tot dinsdag